Choose language

EN

LET > Novosti > Platforma za temeljna ljudska prava

Platforma za temeljna ljudska prava

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Platforma za temeljna ljudska prava

Udruga LET pridružila se Platformi za temeljna ljudska prava- Civil Society and Fundamental Rights Platform

Platforma (FRP) pri Agenciji za temeljna ljudska prava (FRA) predstavlja kanal za suradnju i razmjenu informacija s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području temeljnih prava na nacionalnoj,

europskoj ili međunarodnoj razini.

FRP je „mehanizam razmjene i udruživanje znanja” stvoren za olakšavanje strukturiranog i
plodnog dijaloga među organizacijama civilnog društva, između organizacija civilnog društva
i FRA, i između organizacija civilnog društva i drugih ključnih igrača na području zaštite ljudska prava
u EU-a.

Više na: http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/about-frp