Choose language

EN

LET > Novosti > Blog o programima Udruge LET

Blog o programima Udruge LET

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Blog o programima Udruge LET

Human Trafficking Centre iz SAD je na svojoj web stranici objavio Blog koji je pripremila Iva Jovović.

Iva Jovović je opisala programe koje provodi udruga LET, a namijenjeni su pružanju pomoći seksualnim radnicama.

Također su opisane aktivnosti koje se provode unutar projekta DESIrE, financiranog EU sredstvima.