Choose language

EN

LET > Novosti > Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region (2018)

Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region (2018)

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region (2018)

Upravo je izašao Kompendijum Svjetske zdravstvene organizacije.

U njemu se nalaze primjeri dobre prakse iz Hrvatske.

Prvi je primjer uspješna tranzicija prema korištenju sredstava iz nacionalnog proračuna za borbu protiv HIV-a u Hrvatskoj. Naime, Globalni fond za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije je u periodu 2003.-2006. najviše financirao preventivne aktivnosti.

Postojao je strah da će odlaskom Globalnog fonda i potrošnjom njihovih sredstava biti teško nastaviti dalje pružati usluge na istom nivou.

Ministarstvo zdravstva je prepoznalo potrebu i kontinuirano od 2007. godine financira te programe.

Jedan od koautora gornjeg članka je Iva Jovović iz Udruge LET.

Drugi primjer dobre prakse iz Hrvatske je suradnja udruge HUHIV, HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti te Grada Zagreba koji zajedno provode program Checkpoint gdje se može testirati na HIV i razgovarati sa stručno educiranim savjetnicima.

Kompedijum je prezentiran na Međunarodnoj konferenciji o AIDS-u koja se ovih dana održava u Amsterdamu sa preko 15.000 sudionika.