Choose language

EN

LET > Novosti > Društveni faktori koji povećavaju rizik od širenja HIV- a

Društveni faktori koji povećavaju rizik od širenja HIV- a

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Društveni faktori koji povećavaju rizik od širenja HIV- a

Nejednaki odnosi moći, manjak dostupnosti usluga, razlike u ekonomskom i pravnom statusu muškaraca i žena te ukorijenjene rodne uloge, ograničavaju sposobnost žena da koriste svoja prava.
Siromaštvo, ekonomska ovisnost žena i smanjena sposobnost sudjelovanja u javnom životu, usporava njihov socioekonomski, kulturni i politički potencijal.