Choose language

EN

LET > Novosti > Objavljena nova publikacija!!!

Objavljena nova publikacija!!!

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Objavljena nova publikacija!!!

Objavljena je nova publikacija iz Projekta DESIrE kojega udruga LET provodi u suradnji sa četiri europska sveučilišta.

Publikacija pod nazivom “Uspostavljanje sveobuhvatne definicije seksualnog iskorištavanja izvan konteksta trgovanja
ljudima” dostupna je uz hrvatski prijevod i na engleskom, nizozemskom, poljskom i švedskom jeziku na web stranici Projekta DESIrE.

Desire logo color horizontal