Choose language

EN

LET > Novosti > Obveze o izvještavanju

Obveze o izvještavanju

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Obveze o izvještavanju

Udruga LET je jednoglasno donijela odluku na sastanku Upravnog odbora o prihvaćanju slijedećih dokumenata:

Financijski plan za 2017.g

Operativni program rada za 2017.g.

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2016. GODINU