Choose language

EN

LET > Novosti > Održana edukacija za djelatnike sa mladima: Izbjeglice danas u Europi

Održana edukacija za djelatnike sa mladima: Izbjeglice danas u Europi

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Održana edukacija za djelatnike sa mladima: Izbjeglice danas u Europi

U Berlinu je od 15.-19.06.2016.g.  održana edukacija iz programa ERASMUS + (Mladi na djelu) pod slijedećim imenom: “Let’s explore: Refugees today in Europe: Educational challenges and opportunities for youth workers”.

#refugeesinyouthwork

unspecified

 

Na navedenoj edukaciji sudjelovalo je 25 predstavnika organizacija koje rade sa mladima  iz 15 europskih država.

Navedenu edukaciju vodio je tim eukatora prema abecednom redu: Judith Feldhoff (Njemačka), Iva Jovović (Hrvatska), Quang Le  (Belgija) i Krzysztof Wiatr (Poljska).

 

4

Ciljevi edukacije:

– izgradnja kapaciteta osoba koje rade sa mladima

-osvještavanje o problemu izbjeglica i trenutnoj migrantskoj krizi u EU

-uključivanje mladih izbjeglica i migranata u već postojeće programe za mlade

-kreiranje programa za mlade izbjeglice i migrante

 

3

 

2