Choose language

EN

LET > Novosti > Udruga LET na konferenciji-28.09.

Udruga LET na konferenciji-28.09.

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Udruga LET na konferenciji-28.09.

Društvo za socijalnu podršku u okviru projekta Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo organizira konferenciju pod istoimenim nazivom dana 28. rujna 2017. godine u Zagrebu.

Konferencija se organizira u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa Upravom za kazneno pravo i probaciju uz financijsku podršku od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i pod pokroviteljstvom Skupštine Grada Zagreba.

Udruga LET će na navedenoj konferenciji predstaviti projekt “Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika” kao i praksu nevladinih udruga u pružanju usluga osuđenicima i bivšim zatvorenicima.