Choose language

EN

LET > Novosti > Udruga LET postala članicom EU Foruma za civilno društvo iz područja HIV/AIDS-a!!!

Udruga LET postala članicom EU Foruma za civilno društvo iz područja HIV/AIDS-a!!!

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Udruga LET postala članicom EU Foruma za civilno društvo iz područja HIV/AIDS-a!!!

Upravo smo primili vijest da je Udruga LET postala članicom Foruma za civilno društvo iz područja HIV/AIDS-a.

Forum je osnovala Europska komisija i njezino je savjetodavno tijelo na području planiranja strateških dokumenata i aktivnosti sa područja sprečavanja HIV/AIDS-a.

red-ribbon1