Choose language

EN

LET > Novosti > Udruga LET se pridružila Europskom tjednu testiranja na HIV i hepatitis

Udruga LET se pridružila Europskom tjednu testiranja na HIV i hepatitis

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Udruga LET se pridružila Europskom tjednu testiranja na HIV i hepatitis

U periodu od 20. do 27. studenog 2015. provodit će se europski tjedan testiranja na HIV i hepatitis.

Tjedan je to koji vodi do obilježavanja Svjetskog dana HIV/AIDS-a koji je  01. prosinca 2015.

To pruža do sada neviđenu priliku za partnere (civilno društvo, zdravstvene organizacije, zdravstvene djelatnike i kreatore javnih politika) diljem Europe da se ujedine na jedan tjedan kako bi pomogli da što više ljudi postane svjesno svoga HIV i hepatitis statusa.

Tema ovog tjedna je Pričajmo o HIV-u. Testirajmo (se) na HIV, a osmišljena je kako bi se ohrabrilo ljude da otvoreno govore o prednostima testiranja na HIV i da se poboljša dijalog između svih partnera u tom području.

Više o europskom tjednu testiranja na HIV i hepatitise ….

HIV testing week logo stg10_option1