Choose language

EN

LET > Novosti > Objavljen stručni članak o RDS istraživanju

Objavljen stručni članak o RDS istraživanju

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Objavljen stručni članak o RDS istraživanju

Udruga LET je sudjelovala u provedbi istraživanja- seroprevalencija HIV-a i Hepatitisa C među korisnicima droga.

Navedeno istraživanje provedeno je u razdoblju studeni 2014-veljača 2015 te je sad objavljen rad:

Handanagic_RDS_PWID_2016

Istraživanje smo proveli u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a financijska sredstva osigurao je Ured Vlade RH za suzbijanje zlouporabe droga.

Samo istraživanje je provedeno na Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu.

HCK je također sudjelovao u postupku regrutiranja korisnika sa područja Zagreba.

U Rijeci je istraživanje provodila udruga TERRA, a u Splitu udruga HELP.

Ovim putem zahvaljujemo predstavnicima HZJZ-i HCK-a na suradnji i potpori prilikom provedbe prve RDS studije u populaciji intravenskih korisnika droga u RH.