Choose language

EN

LET > Novosti > Izvještaj o aktivnostima zagovaranja

Izvještaj o aktivnostima zagovaranja

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Izvještaj o aktivnostima zagovaranja

Udruga LET je članica Europske mreže za smanjivanje ranjivosti u zdravlju koja je izdala polugodišnji izvještaj o svom radu- zagovaranje na području zdravlja.