Choose language

EN

LET > Novosti > Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama

Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama

Udruga LET surađuje na projektu „Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama – interdisciplinarni pristup i europske perspektive“, kojeg do 2018. godine provodi Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet u Rijeci.

Projekt financijski podupire Hrvatska zaklada za znanost.

U projektu, voditelj programa zagovaranja udruge LET sudjeluje kao istraživač gdje će provoditi istraživanja sudske prakse županijskih sudova koja se odnosi na prisilni smještaj osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama, istraživanja položaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama, pisati znanstvene članke iz područja međunarodnog prava i skrbništva za osobe s duševnim smetnjama te organizirati međunarodnu konferenciju na Pravnom fakultetu u Rijeci.

11181912_966429943435225_6224852383597556931_n

“Očekuje se da će projekt snažno doprinijeti boljem razumijevanju pravnog i društvenog položaja osoba s duševnim smetnjama te odgovoriti na potrebe za usklađivanjem hrvatskog zakonodavstva sa međunarodnim pravnim izvorima.”, izjavila je Iva Jovović ispred udruge LET.