Choose language

EN

LET > Novosti > Udruga LET u Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata

Udruga LET u Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Udruga LET u Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata

Iva Jovović je imenovana u Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba na mandat od četiri godine.