Choose language

EN

LET > Novosti > Vanjski rad

Vanjski rad

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Vanjski rad

Udruga svoje programe smanjenja štete provodi metodama vanjskog (outreach) rada, koji ima cilj doći u kontakt s korisnicima programa (intravenoznim korisnicima droga i seksualnim radnicama) na lokacijama gdje se oni nalaze.

Rad se izvodi na ukupno 11 stalnih punktova, a sa Zagreba smo se proširili na Zagrebačku županiju.

Osim punktova, pružamo i mogućnost da nas korisnici kontaktiraju telefonski te da se na taj način dogovori mjesto i vrijeme susreta i preuzimanja pribora.

Na mapama u nastavku možete vidjeti prikaz punktova, kao i ostalih “Zagreb zovi” lokacija u posljednja tri mjeseca.

Svojim programima udruga pokriva gotovo 300km2 površine.