Choose language

EN

LET > O nama

O nama

O nama

Naša misija

LET je neprofitna udruga koja teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina u hrvatskom društvu osmišljavajući i provodeći javnozdravstvene programe i pružajući socijalne usluge utemeljene na potrebama svojih korisnika.

Popis djelatnosti udruge LET uključuje provedbu programa smanjenja štete, razvoj zdravstvenih i socijalnih programa, rad s mladima, pružanje savjetodavne pomoći i skrb o bolesnim i ranjivim skupinama, zaštita ljudskih prava itd.

Sve navedene djelatnosti odnose se na provedbu glavnih programa:

  • smanjenje štete
  • rad s mladima
  • aktivnosti namijenjene jednoroditeljskim obiteljima
  • zaštita prava osoba sa duševnim smetnjama
  • ljudska prava
  • izgradnja civilnog društva

Vjerujemo kako sve osobe moraju imati ravnopravan pristup kvalitetnim informacijama i uslugama kao i mogućnost jednakog sudjelovanja u društvu te zaslužuju dostojanstven pristup.

Vizija

Cilj Udruge je unapređenje kvalitete življenja ranjivih osoba, zaštita ljudskog zdravlja, prevencija nastanka bolesti i socijalne isključenosti te unapređenje i pružanje usluga socijalne i zdravstvene skrbi kao i zaštita ljudskih prava.

Udruga isključivo i neposredno slijedi ciljeve koji su općekorisni i humanitarnog karaktera.

Suradnja

Udruženi možemo poduzimati energičnije korake za postizanje ciljeva. Udruga LET ostvaruje primarno sektorsku suradnju sa udrugama koje provode programe smanjenja štete, pružaju pomoć i podršku jednoroditeljskim obiteljima te osobama sa duševnim bolestima u Hrvatskoji i EU.

Inicirali smo pokretanje dvije mreže udruga: one koje provode programe smanjenja štete te onih koje pružaju podršku i pomoć jednoroditeljskim obiteljima.

Mreža udruga BENEFIT je osnovana, a udruge članice su: HELP, TERRA, Institut, Porat i LET.

Više na www.smanjenje-štete.com

Udruga LET:

Udruga Let sudjeluje u provedbi već petog EU projekta od kojih su tri uspješno završena.

Više u rubrici “Programi”.

 

Vodstvo Udruge:

Izvršna direktorica: Iva Jovović

Sukladno Statutu, tijela Udruge su: Skupština, Izvršna direktorica i Upravni odbor.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.