Choose language

EN

LET > O nama > Programi

Programi

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

  1. ZA_VAN!
  2. ZA_JEDNO!
  3. ZA_MISLI!
  4. ZA_PRAVO!
  5. ZA_LET!

1. ZA_VAN!

Udruga LET je jedina udruga u Zagrebu (s korisnicima iz Zagreba i Zagrebačke županije) koja svoj rad sa ciljanim grupama provodi vanjskim radom, a koja je s radom počela 2003. i do kraja kolovoza imamo 579 intravenskih korisnika droge i 181 seksualnu radnicu uključenu u primarnu izmjenu i podjelu pribora.

Provedba oba projekta je počela 2003. godine uz financijsku pomoć Ministarstva zdravlja- donacija Globalnog fonda. Osigurana su sredstva za provedbu do 30.06.2016. godine od strane istog ministarstva. Projekt Programi smanjenja štete sufinancira Grad Zagreb u iznosu od 30.000,00 kuna (osigurana sredstva do 31.12.2013.).

Sve usluge koje pružamo korisnicima su potpuno besplatne. Svim korisnicima jamčimo potpunu anonimnost, što je jedan od glavnih prednosti udruge LET u odnosu na javne zdravstvene i socijalne usluge (koristimo se šiframa koje korisnici dobivaju kada se uključuju u program).

Programi smanjenja štete – rad s intravenskim korisnicima droga

Glavni cilj projekta u radu sa intravenskim korisnicima droge je smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica korištenja droga s naglaskom na promjeni ponašanja koje vodi sprečavanju širenja HIV-a, hepatitisa B i C kao i ostalih krvlju i spolno prenosivih bolesti. Projekt se temelji na metodama vanjskog (outreach) rada koji ima za cilj doći u kontakt s korisnicima programa gdje se oni nalaze te se zbog specifičnih uvjeta života u Zagrebu (kvartovsko funkcioniranje života).

Organizirane su dvije mobilne jedinice za izmjenu pribora, tzv. mobilni needle exchange. Dostavna vozila udruge LET se zaustavljaju na ukupno 13 lokacija u gradu, 361 dan u godini, uz mogućnost da korisnici nazovu ili pošalju poruku na mobitel: 091 7244 744 ili 091 95555549 (dežurni telefoni) te dogovore mjesto i vrijeme za dostavu pribora (program: ZAGREB- ZOVI).

U svoj rad uključujemo i osobe rizičnih ponašanja (tzv. gatekeeper – osobe koje: imaju pristup, utjecaj ili se nalaze u interakciji sa ranjivim skupinama. To su korisnici droga, bivši ovisnici, osoblje ljekarni u koje ovisnici dolaze kupovati ovisnički pribor). Broj gatekeeper-a koji rade s nama se mijenja te ih trenutno imamo sedam. Prosječna starost gatekeepera je 33 godina. Petorica od njih su na substitucijskoj terapiji (tzv. održavanju metadonom). Vanjski radnici udruge LET su u redovitom kontaktu s gatekeeper-ima.

Veliki problem kod intravenskih korisnika droga je i navika bacanja nečistog, nesterilnog pribora u područja dostupna građanima, posebno djeci, čime se ona dovode u opasnost od zaraze od kroničnih, zaraznih   bolesti poput hepatitisa B i C te HIV/AIDS-a. Zbog toga naši radnici redovito ispituju korisnike o lokacijama odbačenog pribora te isti pokupimo i zbrinemo sukladno zakonu.

Sprečavanje širenja HIV-a

Glavni cilj projekta je sprečavanje širenja spolno prenosivih bolesti i zaštita reproduktivnog zdravlja seksualnih radnica na području grada Zagreba. Projekt se također temelji na metodama vanjskog (outreach) rada koji ima za cilj doći u kontakt sa korisnicama programa gdje se one nalaze. Dostavno vozilo se zaustavlja na 6 lokacija u gradu, 2 puta na tjedan u kasnim noćnim satima, uz mogućnost da korisnice nazovu ili pošalju poruku na mobitel te dogovore mjesto i vrijeme za dostavu preventivnog i edukativnog materijala.

2. ZA_JEDNO!

Udruga LET kontinuirano od 2004. godine provodi projekte namijenjenje jednoroditeljskim obiteljima i prepoznata je kao važan čimbenik na ovom području.

Edukacijski centar za samohrane roditelje (financiran od Grada Zagreba, Ureda za zdravstvo, rad,socijalnu zaštitu i branitelje i Prevencija ovisnosti kod djece samohranih roditelja (financiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ureda za ravnopravnost spolova) u 2004. godini.

Izdali smo prvo (2005.) i drugo izdanje (2007.) Priručnika  „ZA i O jednoroditeljskim obiteljima“ te ga distribuirali u četiri najveća grada Hrvatske. Priručnik je bio predstavljen i na Internetu, na web stranici udruge LET. Unutar projekta smo radili sa lokalnim vlastima u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku.

Programi pomoći su nastavljeni u 2006. godini kroz 3 projekta (Jačanje socijalne mreže i obiteljskih kapaciteta jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj, Jačanje socijalne mreže i obiteljskih kapaciteta jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj – iskustva Zagreba i Socijalno uključivanje jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj, financirani od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj i Grada Zagreba).

U 2007. godini smo provodili projekte: Jačanje socijalnih kompetencija jednoroditeljskih obitelji (financiran od strane Min. obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), Jačanje uloga organizacija civilnog društva u rješavanju problema jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj (financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva) i Savjetovalište i centar za podršku jednoroditeljskim obiteljima u Zagrebu (financiran od Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje).

U 2008. godini provodili smo projekt Za_jedno sa financijskom potporom od Min. obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te od Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje.

Za 2009. godinu osigurali smo sredstva od Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i ostvarili institucionalnu potporu stabilizaciji i razvoju udruge od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

U 2010. godini nastavljamo sa odobrenim sredstvima od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u provedbi projekta pod nazivom Savjetovalište za jačanje kapaciteta jednoroditeljskih obitelji, a sredstvima od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Zagreba za projekt Podrška jednoroditeljskim obiteljima.

U 2011. godini programe namijenjene samohranim roditeljima podržala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Grad Zagreb- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

U 2012. godini programe smo dodatno obogatili novim sadržajima zahvaljujući financijskoj pomoći Grada Zagreba- Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i Ministarstva socijalne politike i mladih. Već tri  godine sa različitim tvrtkama surađujemo na podjeli božićnih donacija djeci samohranih roditelja te smo uvjereni da će nas poduprijeti i ove godine.

Potaknuli smo pitanja prava jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj, s naglaskom na prava djece na ostvarivanje zakonskog uzdržavanja od roditelja s kojima dijete ne živi. Prema neslužbenim podacima tek 40% djece prima pomoć za uzdržavanje (alimentaciju), a time je narušen odnos roditelja međusobno kao i materijalna situacija djece. Također smo pokrenuli niz radionica i javnih rasprava namijenjenih pomoći jednoroditeljskim obiteljima.

U 2013. godini smo održali  radionice iz ciklusa Emocionalna inteligencija i uspješnije roditeljstvo. Posjetili smo i Slavonski Brod te tamo održali radionicu kao i sastanak sa Županom Brodsko-posavske županije i Zamjenikom gradonačelnika Slavonskog Broda.

U 2014. g. nastavili smo sa pružanjem usluga jednoroditeljskim obiteljima kroz radionice, grupe podrške i savjetovanje: pravnika i socijalnog radnika  zahvaljujući financijskoj potpori  Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba.

3. ZA_MISLI!

Udruga Let već nekoliko godina provodi projekte prevencije ovisnosti kod mladih kao i druge programe sa područja suzbijanja zlouporabe ovisnosti.

Mladi za mlade protiv ovisnosti projekt kojemu je jedan od glavnih ciljeva  povećati informiranost adolescenata o opasnostima konzumiranja sredstava ovisnosti kao i upoznavanja s faktorima rizika koje mogu dovesti do konzumiranja istih. Cijeli projekt baziran je na vršnjačkoj edukaciji. Financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012 godine. U projekt se provodi u suradnji s XI gimnazijom i Grafičkom školom u Zagrebu. Krenuli smo sa provedbom 01.03.2012. i nastavljamo u ovoj godini kroz povećanje broja škola uključenih u provedbu. Zatražena su sredstva putem natječaja od Ministarstva socijalne politike i mladih- još nije dobiven odgovor.

Pušenje, alkohol, droga – NE HVALA!– cilj projekta je povećati znanja mladih  o svim sredstvima ovisnosti (cigarete, alkohol, droga) i poticati mlade na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i usvajanje zdravih stilova življenja. Projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Provodio se tijekom 2008. godine.

Promocija zdravih stilova življenja mladih Zagreba i Zagrebačke županije: život bez pušenja, alkohola i droga- dugoročni ciljevi projekta obuhvaćaju unapređenje kvalitete života mladih te osnaživanje u borbi protiv ovisnosti, s posebnim naglaskom na mlade Rome. Provodio se u 2006 godine, financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Zatražena su sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih za nastavak u 2013. i 2014. godini (još nije dobiven odgovor).

Zagrebačka županija (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb) je 2005. godine financirala projekt „3 P za razvoj zajednice– prevencija ovisnosti, prevencija širenja zaraznih bolesti, povezivanje zajednice“ čijim izvođenjem smo smanjili mogućnosti zaraze djece u vrtićima i školama putem prikupljanja odbačenog ovisničkog pribora i edukacijom roditelja o važnosti rane prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, a 2006. godine projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za život bez ovisnosti“ te 2007. godine „Jačanje socijalnog kapitala Zagrebačke županije: prevencija bolesti, povećanje blagostanja“.

Iskorak prema mladima grada Zagreba u prevenciji pušenja, alkoholizma i droga- Projekt se provodi na području Zagreba i Zagrebačke županije kontinuirano od 2006. godine. . Projektom smo prepoznali probleme korisnika (dvije skupine s velikim rizičnim faktorima – mladi od 15-29 godina koji se okupljaju u gradskim parkovima), s kojima se na jedinstven i neposredan način radi – putem vanjskog rada – dolaskom vanjskih radnika u područja gdje se mladi u poslijepodnevnim i noćnim satima okupljaju te informiranjem i educiranjem o kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena kao zdravog i uspješnog stila života. Zatražena su sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih za nastavak u 2013. i 2014. godini (još nije dobiven odgovor).

Preveli smo Europski priručnik za prevenciju alkohola, droga i pušenja koji je u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje podijeljen stručnjacima koji rade sa mladima, većinom nastavnicima i socijalnim pedagozima (podijeljeno je 1500 primjeraka na taj način).

4. ZA_PRAVO!

Projekt je namijenjen osnaživanju žena kao i senzibilizaciji javnosti za problem ranjivosti žena na HIV/AIDS. Temelji se na vrijednostima socijalnog uključivanja, promocije zdravih stilova življenja i zaštite ljudskih prava. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete življenja žena i zaštite zdravlja te jačanje uloge medija i podizanje javne svijesti zajednice o problemima vezanim uz HIV/AIDS, kao i povezivanje i poticanje ženskih udruga na aktivnije uključivanje te ispitivanje dosadašnje prakse rada na ovom području. “Bilo gdje da žena živi, tko je i što radi, ona nikad ne bi smjela ovisiti o dopuštenju svojeg partnera da spasi vlastiti život”, riječi su Billa Gatesa. Naime, žene su ranjive na HIV/AIDS jer diljem svijeta ne mogu pregovarati sa svojim partnerima o korištenju kondoma pri spolnim odnosima, djevojke pod prisilom stupaju u brak, zastupljeno je genitalno sakaćenje žena, česta su silovanja te iskorištavanje i trgovanje ženama. Velik je pritisak na ženu koja njeguje članove obitelji te strahuje da će prenijeti HIV na svoje dijete. Projekt je u dva navrata dobio financijsku podršku Vladinog ureda za ljudska prava (2007. i 2012. godine), a sada se prevodi Rječnik pojmova koji je izradio UNAIDS.

Zagovaranje za izmjene zakonodavnih rješenja i konstrukcija provedbenih mehanizama s ciljem zaštite i afirmacije prava socijalno ugroženih i ranjivih skupina – počeli smo sa provedbom u 2011. godini nakon izmjena Statuta. Poslali smo komentare na nacrt Obiteljskog zakona i Zdravstvenog kurikuluma u 2013. godini te nacrt Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (2012. godina).

Sudjelovanje u radu Platforme 112– Platforma 112 neformalna je koalicija organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom koja zahtijeva drugačiju Hrvatsku – Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

5. ZA_LET!

Ovaj program namijenjen je razvoju civilnog društva. Pokrenuli smo umrežavanje udruga sa područja programa smanjenja štete. Mreža udruga BENEFIT djeluje u prostorijama udruge LET.

Izradili smo kompjutorski program namijenjen lakšem praćenju provedbe programa smanjenja štete, a koji se temelji na ERP sistemu.

Pružili smo podršku Udruzi Borci pri registraciji udruge, pripremi statuta i definiranju prioriteta. Na području jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u RH, važno je sudjelovanje Udruge LET u Platformi 112 i Koaliciji udruga u zdravstvu, a na europskom novou članstvo u AIDS ACTION EUROPE, International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), Correlation Network  i EURASIAN HARM REDUCTION NETWORK.

Program Unapređenja obima i efikasnosti programa smanjenja štete koji je pokrenut 2003. godine te je rezultirao izdavanjem Priručnika o programima smanjenja štete, organiziranjem 4 tribine na istu teme tu povezivanjem sa lokalnom zajednicom, napose gradom Zagrebom. Također smo organizirali i Centar za vanjske radnike i volontere u programima smanjenja štete kako bi dodatno educirali i osposobili za rad na siguran način sve vanjske radnike u Hrvatskoj (cijepljenje na Hepatitis B, zaštita na radu, gašenje požara i pružanje prve pomoći).

Program unapređenja rada u udruzi LET je usmjeren na razvoj, širenje i multificiranje djelatnosti, jačanje   upravljačkih sposobnosti i vodstva, jačanje kapaciteta zaposlenika i to kroz:

–          Četverogodišnji Strateški plan udruge LET u razdoblju od 2013. do 2016. godine

Smjernice iz Strateškog plana će biti sastavnim dijelom Operativnog plana za pojedinu godinu te će biti predmetom analiza. SWOT analiza za 2013.-2015. godine će ukazati na prepreke i načine kako ih prevladati.

–          Operativni plan za svaku kalendarsku godinu

         SWOT analiza za 2013.-2015. godinu (sredina 2016. godine)

         Provedba plana upravljanja ljudskim resursima i organizacijskom strukturom (kroz doneseni Program unapređenja kvalitete rada udruge LET).  Program se sastoji od: mjesečnih supervizija i edukacija zaposlenika/članova udruge, periodičnih specifičnih edukacija, internih edukacija i samoedukacija, evaluacije učinka rada voditelja udruge, evaluacije učinka rada zaposlenika, ispitivanje zadovoljstva i potreba zaposlenika)

         Jačanje upravljačkih sposobnosti i vodstva kroz treninge Upravnog odbora i Izvršne direktorice o javnom nastupu, učinkovitom vođenju organizacije i zaposlenika, vođenju financija, timskom radu, vođenju sastanaka.

         Razvoj suradnje s drugim organizacijama kroz sklapanje partnerskih sporazuma na projektima od zajedničke važnosti. Udruga je tijekom 2007. godine donijela odluku o partnerskim           sporazumima te kriterijima i mjerilima koji će se primjenjivati na sve organizacije s kojima ulazi u partnerstvo. Udruga Društvo PODRŠKA obavlja vanjske evaluacije pojedinih projekata i programa. Također, radimo kontinuirano na održavanju mreža srodnih udruga- BENEFIT koji okuplja one sa područja provedbe programa smanjenja štete i drugu, još uvijek neregistriranu mrežu udruga koje pružaju usluge jednoroditeljskim obiteljima.