Choose language

EN

LET > Novosti > Integrate regionalni sastanak

Integrate regionalni sastanak

Udruga LET

Udruga za unapređenje kvalitete življenja

+385 (0)1 5803 726

let@udruga-let.hr

Integrate regionalni sastanak

U okviru projekta Integrate Joint Action, u kojemu je udruga Let suradni partner, u Varšavi se 17. i 18. lipnja održao regionalni sastanak kojemu je tema bila testiranje na HIV i hepatitis u lokalnim zajednicama.

Kroz predavanja i radionice obrađene su teme potreba za testiranjem, zakonskih i drugih barijera, dani su primjeri dobre prakse te su se kroz diskusije razmatrale i potencijalne nove strategije za testiranje i liječenje, kao i za smanjenje stigme prema oboljelima.

Više detalja sa sastanka, kao i ažurne informacije o samom programu, možete pronaći na twitter stranici https://twitter.com/integrateja.

 

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovoj vijesti isključiva su odgovornost udruge LET i partnera na projektu i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.